Coming soon
ARIATEC - BOOTH A3
Laboratory Technology, Analysis, Biotechnology, Diagnostics
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Các giải pháp và dịch vụ về ngành KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP như Bán dẫn, Quang học và các lĩnh vực liên quan
Xem Chi Tiết
AN NINH, GIÁM SÁT
Các giải pháp và dịch vụ về AN NINH, GIÁM SÁT như Hệ thống an ninh cho Ngân hàng, Hệ thống CCTV, Hệ thống kiểm soát vào ra, Hệ thống thông báo, Giám sát môi trường, máy móc,...
Xem Chi Tiết
NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
Các giải pháp và dịch vụ về NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ứng dụng trong lĩnh vực trồng rau Thủy canh
Xem Chi Tiết

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

CÁC GIẢI PHÁP

Kỹ Thuật Công Nghiệp

Bán dẫn, quang học, công nghệ chế tạo, dụng cụ phòng sạch, dầu công nghiệp,...

An Ninh, Giám Sát & Điều Khiển

Các gói an ninh, thiết bị thông minh, hệ thống giám sát,...

Nông Nghiệp Thông Minh

Các giải pháp về nông nghiệp thông minh do ARIATec sáng tạo

Cơ Sở Hạ Tầng CNTT

Các gói thiết bị CNTT cho tòa nhà, văn phòng, công ty, trường học,...

Nghiên Cứu

Các gói hỗ trợ của ARIATec với các trường Đại học, Học viện, phòng Lab,...

Đầu Tư

Các giải pháp đầu tư của ARIA Group về công nghệ, tài chính & ngân hàng, xây dựng,...

CÁC DỊCH VỤ

Lĩnh vực bán dẫn, quang học & liên quan


Dịch vụ tư vấn, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, di dời,…

An ninh, giám sát & điều khiển


Dịch vụ lắp đặt, tư vấn, bảo trì, sửa chữa, quản lý bộ nhớ,…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU